Plavecká škola v prírode

Počas poobedňajšieho animačného programu bude prebiehať plavecká výuka. Zabezpečuje ju certifikovaný plavecký inštruktor. Prvoradým cieľom je odstránenie strachu z vodného prostredia a tiež uvedomenie si zdravotného významu plávania. Obsahom  je základný plavecký nácvik - dýchanie vo vode, splývanie, plávanie vybranými plaveckými spôsobmi, zdokonaľovanie jednotlivých plaveckých štýlov. Nácvik špeciálnych pohybových zručností je predpokladom účelného a bezpečného pohybu vo vode.

Novinka tento rok každú našu školu v prírode navštívia naši maskoti, Tik a Tak ktorí si s deťmi  zatancujú, zaspievajú, zahrajú a vytvoria skvelú atmosféru spolu s našími animátormi. 

Plavecký výcvik je vhodný pre deti ZŠ a MŠ

 • bazén
 • v zdravom tele, zdravý duch
 • vo vode som ako ryba
 • desatoro správneho plávania
 • predplavecká príprava
 • cvičenia na suchu a vo vode
 • technika plaveckých štýlov
 • plavecké skúšky

Animačný program

Animačný program je flexibilný s ohľadom na počasie, záujem detí a vzájomnou dohodu s pedagógmi. Animátori zabezpečujú poobedňajší a večerný program s kompletným materiálno-technickým vybavením.

Poskytujeme:  športové potreby, zvukovú aparatúru, mikrofóny, dataprojektor, bábkové divadlo, rekvizity, kostýmy, interaktívne pomôcky, spoločenské hry, diabolá, luky.

Animačný program: hry v prírode, spoločensko-zábavné hry, vedomostné a športové súťaže, kvízy, diskotéky, táborák. Na 12 - 15 detí 1 animátor.

Termíny škôl v prírode JAR 2024:
08.04. - 12.04.2024 15.04. - 19.04.2024 22.05. - 26.04.2024 29.04. - 03.05.2024
06.05. - 10.05.2024 13.05. - 17.05.2024 20.05. - 24.05.2024 27.05. - 31.05.2024
03.06. - 07.06.2024 10.06. - 14.06.2024 17.06. - 21.06.2024 24.06. - 28.06.2024
Termíny škôl v prírode JESEŇ 2023: 
04.09. - 08.09.2023 11.09. - 15.09.2023 18.09. - 22.09.2023 25.09. - 29.09.2023
02.10. - 06.10.2023 09.10. - 13.10.2023 16.10. - 20.10.2023 možné aj iné termíny
Lo kalita Dni Cena
Radava - Lagáň 5 249€ Prihláška
Nová Baňa - Stará Huta 5 209€ Prihláška

Expedície - výberové aktivity detí:

 • MaTaDi - malé TikTak divadlo
 • Streľba z luku
 • Škola diabola
 • TikTak tanček
 • Športovníček
 • Výtvarný ateliér

Cena zahŕňa:

 • ubytovanie
 • strava 5x denne + pitný režim
 • animačný program - poldenný 
 • materiálno-technické zabezpečenie programu
 • bazén-pozri lokalita
 • poistenie
 • na 10 detí 1 pedagóg zdarma
TikTak BONUS doplatok 15€ na dieťa 
 • darček pre každé dieťa TikTak Tričko
 • 1x celodenný animačný program
 • na 10 detí odmena pre pedagóga 100€ a v lokalite Nová Baňa odmena 150€ 

Zdravotník - na požiadanie zabezpečujeme zdravotný dozor + vybavená lekárnička za príplatok.

Dátum príchodu:
Dátum odchodu:
Miesto:
Škola v prírode:
Meno, priezvisko kontaktnej osoby:
Meno a adresa školy:
E-mail:
Telefón kontaktnej osoby:
Počet pedagógov:
Počet žiakov:
Vek žiakov:
Variabilný symbol:
Poznámka:
Zdravotník:
*Súhlasím so spracovaním osobných údajov a so Všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti v detskom tábore.:
Interná poznámka:

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x