Magický svet kúziel

Pre deti od 6 do 15 rokov

Odkaz dračích jazdcov

 • hodina elixírov
 • základy mágie
 • hodina čarovania
 • rozprávky barda Beedla
 • majstrovstvá v metlobale
 • výprava do zakázaného lesa
 • Trojčarodejnícky turnaj
Lokalita Termíny Dni Cena Doprava
Nová Baňa 14.07. - 20.07.2024 7 dní 299€ Individuálna VypredanýPrihláška

Program

Miluješ príbeh o mladom čarodejníkovi, ktorý zmenil svet? Chcel by si zistiť, aké to je byť čarodejníkom alebo čarodejnicou na vlastnej koži? Tento tábor je presne pre teba! Ponoríme sa spolu do magickej atmosféry čarodejníckeho sveta. Naučíme sa pár zaklínadiel, vyrobíme magické predmety a namiešame kúzelné elixíry. A prečo to všetko? Aby ste sa ty a tvoji kamoši dokázali zúčastniť Trojčarodejníckeho turnaja a vyhrať ho! Aj ty môžeš byť súčasťou tohto letného čarodejníckeho dobrodružstva!

Tak pridaj sa k nám. 

Výlety

 • Rozhľadňa Háj
 • Starohutský vodopád
 • Zveropark Žarnovica - (za doplatok)

Expedície

 • metlobal a iné športy
 • výlety po okolí
 • bazén
 • filmy a knihy Harry Potter
 • táborak
 • kreatívne činnosti

Cena zahŕňa

 • ubytovanie
 • plnú penziu (5x denne)
 • pitný režim
 • kompletný program
 • TIKTAK tričko 
 • poistenie
 • zdravotnú starostlivosť

Tábor:
Termín:
Lokalita:
Meno dieťaťa:
Priezvisko:
Dátum nar.:
Štátne občianstvo:
Číslo občianskeho preukazu (dieťa nad 15 rokov):
Po úhrade poplatku za tábor Vám bude doručený doklad o úhrade - FAKTÚRA. V prípade, ak si budete uplatňovať preplatenie tábora u zamestnávateľa napr. Rekreačné poukazy, pozorne vyplňte prihlášku.
Uveďte meno toho zákonného zástupcu a adresu, ktorý si bude uplatňovať preplatenie tábora. Tiež pozorne vyplňte emailovú adresu, nakoľko na ňu vám bude zaslaná faktúra.
V prípade, ak budete hradiť zálohovo, bude vám faktúra doručená po každej platbe.
ulica:
Mesto:
PSČ:
Telefón rodiča:
Meno a priezvisko rodiča:
E-mail (skontrolujte správnosť emailu):
Doplnkové služby:
Táborové tričko 5€:
Spoluúčasť náhrady škody do 150 € spôsobenej dieťaťom = 5 €:
Doplatok nad 13 rokov:
Diéta = 10 €:
iné:
Cena za turnus:
Celková cena:
Variabilný symbol:
Vyplatená čiastka:
Ubytovať s kamarátkou/om - napíšte prosím meno:
Poznámka:
*Súhlasím so spracovaním osobných údajov.:
**Súhlasím so spracovaním a zverejnením fotografií a videozáznamov:
***Súhlasím so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom DaMO TikTak na marketingové účely:
Interná poznámka:
txInvoiceNumber:
txPaymentDate:
txPaymentPrice:

*V súlade zo zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom DaMO TikTak, Školská 607, 95176 Tesárske Mlyňany, IČO 37960644 v rozsahu a za podmienok určených vo Všeobecných zmluvných podmienkach účasti v detskom tábore a zároveň ich v plnom rozsahu rešpektujem a potvrdzujem, že s ich obsahom som sa riadne oboznámil. Súhlas je nevyhnutný pre účel uzatvorenia zmluvného vzťahu.

**Súhlasím so spracovaním a zverejnením fotografií a videozáznamov získaných počas pobytu v detskom tábore, a to za účelom prezentácie TIK TAK, a to najmä, nie však výlučne, na webovej stránke www.tiktak.sk.

***Súhlasím so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom DaMO TikTak na marketingové účely v rozsahu a za podmienok určených vo Všeobecné zmluvné podmienky účasti v detskom tábore.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x