Mladý záchranár

Tábor pre mladých záchranárov od 7 do 15 rokov.

Cesta okolo sveta

 • dobrodružstvo na každý deň
 • prídu všetky záchranné zložky
 • vyskúšanie si hasičskej techniky
 • ukážka psovodov
 • návšteva hasičskej zbrojnice
 • strelba zo vzduchovky
 • základy prvej pomoci
 • HASIČI, POLICAJTI ...
Lokalita Termíny Dni Cena Doprava
Nová Baňa 28.07. - 03.08.2024 7 dní 299€ Individuálna VypredanýPrihláška

Program

Si pripravený stať sa pravým záchranárom? Tak tento tábor je určený priamo pre TEBA. Tábor bude viesť sám predseda územnéj organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany v Nitre, okrem toho pracuje i v DHZ, kde má na starosti prácu s deťmi a mládežou. V tomto tábore si vyskúšaš hasičské náradie a náčinie (požiarne hadice, prúdnice, hasiace prístroje, hasičské oblečenie na rôzne zásahy). Naučíš sa viazať hasičské uzly. Okrem toho nás navštívia i policajti a psovodi, ktorí predvedú praktické ukážky a odpovedia na všetky vaše otázky. Samozrejme prídu i záchranarí, ktorí ťa naučia podať správne prvú pomoc i s použitím improvizovaných pomôcok. Nebude chýbať streľba zo vzduchovky a správna orientácia v priestore pomocou mapy a buzoly.  Naučíš sa a vyskúšaš si aký všestranný musí byť záchranár a aké nástrahy musí prekonávať. Nielen toto, ale oveľa, oveľa viac ťa čaká v tomto tábore.

Tak pridaj sa k nám. 

Výlety

 • Rozhľadňa Háj
 • Starohutský vodopád
 • Zveropark Žarnovica - (za doplatok)

Expedície sú v cene pobytu

 • MaTaDi
 • Streľba z luku
 • Funny
 • TikTak tance
 • Škola diabola
 • Športová – športovanie podľa želania

Cena zahŕňa

 • ubytovanie
 • plnú penziu (5x denne)
 • pitný režim
 • kompletný program
 • TIKTAK tričko 
 • poistenie
 • zdravotnú starostlivosť

Tábor:
Termín:
Lokalita:
Meno dieťaťa:
Priezvisko:
Dátum nar.:
Štátne občianstvo:
Číslo občianskeho preukazu (dieťa nad 15 rokov):
Po úhrade poplatku za tábor Vám bude doručený doklad o úhrade - FAKTÚRA. V prípade, ak si budete uplatňovať preplatenie tábora u zamestnávateľa napr. Rekreačné poukazy, pozorne vyplňte prihlášku.
Uveďte meno toho zákonného zástupcu a adresu, ktorý si bude uplatňovať preplatenie tábora. Tiež pozorne vyplňte emailovú adresu, nakoľko na ňu vám bude zaslaná faktúra.
V prípade, ak budete hradiť zálohovo, bude vám faktúra doručená po každej platbe.
ulica:
Mesto:
PSČ:
Telefón rodiča:
Meno a priezvisko rodiča:
E-mail (skontrolujte správnosť emailu):
Doplnkové služby:
Táborové tričko 5€:
Spoluúčasť náhrady škody do 150 € spôsobenej dieťaťom = 5 €:
Doplatok nad 13 rokov:
Diéta = 10 €:
iné:
Cena za turnus:
Celková cena:
Variabilný symbol:
Vyplatená čiastka:
Ubytovať s kamarátkou/om - napíšte prosím meno:
Poznámka:
*Súhlasím so spracovaním osobných údajov.:
**Súhlasím so spracovaním a zverejnením fotografií a videozáznamov:
***Súhlasím so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom DaMO TikTak na marketingové účely:
Interná poznámka:
txInvoiceNumber:
txPaymentDate:
txPaymentPrice:

*V súlade zo zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom DaMO TikTak, Školská 607, 95176 Tesárske Mlyňany, IČO 37960644 v rozsahu a za podmienok určených vo Všeobecných zmluvných podmienkach účasti v detskom tábore a zároveň ich v plnom rozsahu rešpektujem a potvrdzujem, že s ich obsahom som sa riadne oboznámil. Súhlas je nevyhnutný pre účel uzatvorenia zmluvného vzťahu.

**Súhlasím so spracovaním a zverejnením fotografií a videozáznamov získaných počas pobytu v detskom tábore, a to za účelom prezentácie TIK TAK, a to najmä, nie však výlučne, na webovej stránke www.tiktak.sk.

***Súhlasím so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom DaMO TikTak na marketingové účely v rozsahu a za podmienok určených vo Všeobecné zmluvné podmienky účasti v detskom tábore.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x