Supersports camp

Športový tábor od 7 do 15 rokov pre chlapcov a dievčatá.

Supersports camp

 • pre záujemcov dvojfázový tréning
 • skúsení tréneri
 • futbal, florbal
 • upravené plochy na trénovanie
 • bazén :)
 • skvelý táborový program
 • obmedzený počet účastníkov
Lokalita Termíny Dni Cena Doprava
Nová Baňa 30.06. - 05.07.2024 6 dní 265€ Individuálna VypredanýPrihláška
Nová Baňa 14.07. - 20.07.2024 7 dní 299€ Individuálna VypredanýPrihláška
Nová Baňa  28.07. - 03.08.2024 7 dní 299€ Individuálna VypredanýPrihláška
Nová Baňa 11.08. - 17.08.2024 7 dní 299€ Individuálna VypredanýPrihláška
Nová Baňa 25.08. - 31.08.2024 7 dní 265€ Individuálna VypredanýPrihláška

Program

V tomto tábore ti ponúkame dni plné športu, pohybu a zábavy. Hlavným športovým zameraním je futbal a floorbal. Svoje schopnosti a talent si môžeš rozvíjať pod vedením skúsených trénerov. Tréneri majú pre teba pripravený ten najlepší tréning a neopakovateľné súťaže o super ceny. Okrem toho si môžeš vyskúšať streľbu z luku, atletické disciplíny a iné.

Samozrejme, nebude chýbať basketbal, volejbal, tenis a stolný tenis. Športové náradie a náčinie budeš mať zabezpečené, ale keď chceš, môžeš si priniesť i vlastné.

Športový tréning  je v dopoludňajších hodinách. Poobede je spoločný táborový program s ostatnými účastníkmi tábora. Poobedný program: Tiktakoviny, Výstup na Mount Everest, Veľkoplošné človeče, Talentárium, Poseidonove hry, Miss TikTak, Pátračka, Strachonoc, Olympiáda, diskotéky a kopec iného. Vyvrcholením športového úsilia bude priateľský zápas vo futbale a turnaj vo floorbale.

Výlety

 • Rozhľadňa Háj
 • Starohutský vodopád
 • Zveropark Žarnovica - (za doplatok)

Expedície sú v cene pobytu

 • Škola diabola, Twister, Freezbe
 • Streľba z luku
 • Ta-Ko-Hra
 • Športová
 • Funny
 • MaTaDi

Cena zahŕňa

 • ubytovanie
 • plnú penziu (5x denne)
 • pitný režim
 • kompletný program
 • TIKTAK tričko 
 • poistenie
 • zdravotnú a pedagogickú starostlivosť

Tábor:
Termín:
Lokalita:
Meno dieťaťa:
Priezvisko:
Dátum nar.:
Štátne občianstvo:
Číslo občianskeho preukazu (dieťa nad 15 rokov):
Po úhrade poplatku za tábor Vám bude doručený doklad o úhrade - FAKTÚRA. V prípade, ak si budete uplatňovať preplatenie tábora u zamestnávateľa napr. Rekreačné poukazy, pozorne vyplňte prihlášku.
Uveďte meno toho zákonného zástupcu a adresu, ktorý si bude uplatňovať preplatenie tábora. Tiež pozorne vyplňte emailovú adresu, nakoľko na ňu vám bude zaslaná faktúra.
V prípade, ak budete hradiť zálohovo, bude vám faktúra doručená po každej platbe.
ulica:
Mesto:
PSČ:
Telefón rodiča:
Meno a priezvisko rodiča:
E-mail (skontrolujte správnosť emailu):
Doplnkové služby:
Táborové tričko 5€:
Spoluúčasť náhrady škody do 150 € spôsobenej dieťaťom = 5 €:
Doplatok nad 13 rokov:
Diéta = 10 €:
iné:
Cena za turnus:
Celková cena:
Variabilný symbol:
Vyplatená čiastka:
Ubytovať s kamarátkou/om - napíšte prosím meno:
Poznámka:
*Súhlasím so spracovaním osobných údajov.:
**Súhlasím so spracovaním a zverejnením fotografií a videozáznamov:
***Súhlasím so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom DaMO TikTak na marketingové účely:
Interná poznámka:
txInvoiceNumber:
txPaymentDate:
txPaymentPrice:

*V súlade zo zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom DaMO TikTak, Školská 607, 95176 Tesárske Mlyňany, IČO 37960644 v rozsahu a za podmienok určených vo Všeobecných zmluvných podmienkach účasti v detskom tábore a zároveň ich v plnom rozsahu rešpektujem a potvrdzujem, že s ich obsahom som sa riadne oboznámil. Súhlas je nevyhnutný pre účel uzatvorenia zmluvného vzťahu.

**Súhlasím so spracovaním a zverejnením fotografií a videozáznamov získaných počas pobytu v detskom tábore, a to za účelom prezentácie TIK TAK, a to najmä, nie však výlučne, na webovej stránke www.tiktak.sk.

***Súhlasím so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom DaMO TikTak na marketingové účely v rozsahu a za podmienok určených vo Všeobecné zmluvné podmienky účasti v detskom tábore.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x