Výprava do divočiny - záchrana lesného kráľovstva

Pre deti od 6 do 14 rokov.

Výprava do divočiny

 • tajomný les a jeho tajomstvá
 • nočná výprava
 • hora osudu
 • skúška odvahy
 • stratené kryštály na konci lesa
 • prežitie v divočine
 • okúpeš sa v prameni nádeji
 • stretnutie s kráľovnou ELMAH
Lokalita Termíny Dni Cena Doprava
Nová Baňa 11.08. - 17.08.2024 7 dní 299€ Individuálna VypredanýPrihláška
Nová Baňa 25.08. - 31.08.2024 7 dní 265€ Individuálna VypredanýPrihláška

Program

Pýtaš sa, či si ten pravý dobrodruh? Už nechceš len doma sedieť a nudiť sa? Tak toto je jedinečná šanca, ako sa pridať k našej výprave vedenej skúsenými bádateľmi, ktorá smeruje do neľútostnej divočiny.

Elmah, vládkyňa lesného kráľovstva opäť potrebuje tvoju pomoc. Lesom sa šíri tajomná nákaza a len ty a tvoja družina ju dokážete zastaviť. Budete musieť splniť všetky výzvy, aby ste lesné kráľovstvo a jeho kráľovnú, ktorá prichádza o moc zachránili! Povráva sa, že v rôznych častiach lesa sú ukryté kryštály s očistnou mocou, ale tie nájdu len tý najodvážnejší dobrodruhovia. Ak sa vám ich predsalen podarilo všetky získať a odovzdať kráľovnej, uzdravilo by to ju aj jej milovaný les. Zvládnuť to dokážu len tí najodvážnejší. Tak neváhaj a pridaj sa k našej výprave!

Výlety

 • Rozhľadňa Háj
 • Starohutský vodopád
 • Zveropark Žarnovica - (za doplatok)

Expedície sú v cene pobytu

 • Streľba z luku
 • Bazén
 • Stavba obydlí v  ❤️ lesa
 • Turistika
 • Športová – podľa záujmu
 • Bobrovačka
 • Lesní škriatkovia a iné bytosti

Cena zahŕňa

 • ubytovanie
 • plnú penziu (5x denne)
 • pitný režim
 • kompletný program
 • TIKTAK tričko 
 • poistenie
 • zdravotnú a pedagogickú starostlivosť

Tábor:
Termín:
Lokalita:
Meno dieťaťa:
Priezvisko:
Dátum nar.:
Štátne občianstvo:
Číslo občianskeho preukazu (dieťa nad 15 rokov):
Po úhrade poplatku za tábor Vám bude doručený doklad o úhrade - FAKTÚRA. V prípade, ak si budete uplatňovať preplatenie tábora u zamestnávateľa napr. Rekreačné poukazy, pozorne vyplňte prihlášku.
Uveďte meno toho zákonného zástupcu a adresu, ktorý si bude uplatňovať preplatenie tábora. Tiež pozorne vyplňte emailovú adresu, nakoľko na ňu vám bude zaslaná faktúra.
V prípade, ak budete hradiť zálohovo, bude vám faktúra doručená po každej platbe.
ulica:
Mesto:
PSČ:
Telefón rodiča:
Meno a priezvisko rodiča:
E-mail (skontrolujte správnosť emailu):
Doplnkové služby:
Táborové tričko 5€:
Spoluúčasť náhrady škody do 150 € spôsobenej dieťaťom = 5 €:
Doplatok nad 13 rokov:
Diéta = 10 €:
iné:
Cena za turnus:
Celková cena:
Variabilný symbol:
Vyplatená čiastka:
Ubytovať s kamarátkou/om - napíšte prosím meno:
Poznámka:
*Súhlasím so spracovaním osobných údajov.:
**Súhlasím so spracovaním a zverejnením fotografií a videozáznamov:
***Súhlasím so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom DaMO TikTak na marketingové účely:
Interná poznámka:
txInvoiceNumber:
txPaymentDate:
txPaymentPrice:

*V súlade zo zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom DaMO TikTak, Školská 607, 95176 Tesárske Mlyňany, IČO 37960644 v rozsahu a za podmienok určených vo Všeobecných zmluvných podmienkach účasti v detskom tábore a zároveň ich v plnom rozsahu rešpektujem a potvrdzujem, že s ich obsahom som sa riadne oboznámil. Súhlas je nevyhnutný pre účel uzatvorenia zmluvného vzťahu.

**Súhlasím so spracovaním a zverejnením fotografií a videozáznamov získaných počas pobytu v detskom tábore, a to za účelom prezentácie TIK TAK, a to najmä, nie však výlučne, na webovej stránke www.tiktak.sk.

***Súhlasím so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom DaMO TikTak na marketingové účely v rozsahu a za podmienok určených vo Všeobecné zmluvné podmienky účasti v detskom tábore.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x